Είναι Νοέμβρης του '12. Κατεβαίνουμε στους δρόμους, τρώμε χημικά, συνεχίζουμε να αγαπάμε και ν' αγαπιόμαστε. 

Soundtrack s13e24 - Fragile 

Αυτός ήταν ο τίτλος του. Περίπου 6 χρόνια μετά συνεχίζει να ραγίζει και να σπάει

Share | Download(Loading)