Αυτό το podcast είχε τον τίτλο "daffodils", θα έπρεπε δηλαδή να φέρνει το χρώμα και την μυρωδιά των ασφόδελων. Αλλά όχι, είναι γι αυτόν τον ένα ασφόδελο που θα καταφέρει να ανθίσει εκεί που κανονικά δεν ανθίζει τίποτα. 

Share | Download(Loading)